Regulamin

 
 Regulamin.

1) Ten dokument reguluje zasady sprzedaży towarów oferowanych przez firmę PPHU DAGRAM-PLAST Grzegorz Durka, z siedzibą przy ul.Władysława Tarczyńskiego 5, 99-400 Łowicz. Działalność zarejestrowana jest w Urzędzie Miasta Łowicza nr wniosku 000121774/2015 Nip 834-100-49-25, Regon 750464397. Data rozpoczęcia działalności 01.01.1996r.
PPHU DAGRAM-PLAST Grzegorz Durka prowadzi sprzedaż w sklepie internetowym o adresie www.sklepzkarniszami.pl.

Kontakt ze sprzedawcą odbywa się poprzez:
adres poczty elektronicznej: biuro@dagram.pl
telefon stacjonarny: 46 8302141
telefon komórkowy: 604612567
adres korespondencyjny: 99-400 Łowicz ul.Władysława Tarczyńskiego 5, PPHU DAGRAM-PLAST Grzegorz Durka.

2) Ten regulamin jest cały czas dostępny do wglądu i do skopiowania na stronie: www.sklepzkarniszami.pl.

3)  Do składania zamówień oraz do przeglądania asortymentu sklepu niezbędny jest:
  komputer z dostępem do internetu i przeglądarka internetową typu Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Google Chrome z włączoną obsługą zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4) Ceny podane na stronie www.sklepzkarniszami.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy każdej tranzakcji wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta po wypełnieniu odpowiednich danych w rubrykach Faktura Vat.

5) Klient może wybrać różne rodzaje płatności:
  a) Przelew bankowy: PPHU DAGRAM-PLAST Grzegorz Durka 99-400 Łowicz ul. Władysława Tarczyńskiego 5.
 PKO BP o/Łowicz 32 1020 4580 0000 1902 0059 6791
 Koszt dostawy wynosi 22 zł.
  b) Płatność za pobraniem (kurierowi dostarczającemu przesyłkę.) Koszt dostawy wynosi 27 zł.
  c) Płatność gotówką (przy odbiorze osobistym.)Bez kosztów dostawy.
  d) Płatność internetowa poprzez Firmę DotPay. Koszt dostawy wynosi 22 zł.
Przy zamówieniach, których koszt przekracza 300 zł (dostawa gratis.)


 6) Towary sprzedajemy tylko na terenie Polski, na adres podany przez kupującego.
    Zamówiony towar zostanie dostarczony kupującemu w terminie do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
    Sprzedawca odpowiada za wady towaru zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego (art.556, art.5561-5565)

 7) Na wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie udzielamy 24 miesięcznej gwarancji.
    
 8)  Klient jako konsument w rozumieniu art.22{1} Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia.
  9) Klient może zgłaszać reklamacje na wcześniej podany adres sprzedawcy. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację w terminie 14 dni.
     Klient ma prawo do możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji:
 a) klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rostrzygnięcie sporu.
 b) Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o postępowanie mediacyjne o polubowne zakończenie sporu.
 c) Klient może zwrócić się o bezpłatną pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub innej organizacji społecznej zajmującej się ochroną konsumenta.Infolinia 800007707, adres email porady@dlakonsumentów.pl.

 10)Jeżeli zawiodą próby polubownego rozwiązania sporu, klient może skierować spór na drogę Sądową.

 11) Dane osobowe klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r.,nr 101 pz. 926 ze zm.) tylko i wyłącznie w celach realizacji złożonego zamówienia ( wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej.)Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe są odpowiednio chronione i przechowywane zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych do poprawiania ich, oraz do żądania ich usunięcia w każdej chwili.

 12) W sprawach nieuregulowanych w tym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także przepisy Ustawy o prawach Konsumenta.